Studnářství

Zhotovíme Vám kopané studny.

Využití kopané studny

Klasické studny, dnes již budované pouze z betonových skruží, nachází velmi dobré uplatnění jako jímací zdroje podzemní vody pro zásobování jak rodinných domů, tak zemědělských či průmyslových objektů. Jsou to vodojemy převážně o průměru 80-100 cm, zapuštěné do zvodněné horniny nejlépe 3-4 m pod hladinu podzemní vody.


Co vám kopaná studna přinese?

▪ vodu, za kterou nic neplatíte

▪ rychlou návratnost investice

▪ zhodnocení nemovitosti

▪ čerstvou vodu každý den

▪ nezávislost na dodavateli vody

▪ Díky své velké akumulaci dokáží studny pokrýt i velké nárazové odběry

▪ Snadno se kontrolují, udržují a čistí.


Maximální hloubka strojně kopané studny naší firmou je 8 m.

Objednatel zajistí:

▪ Vytýčení místa pramene vody

▪ Dokumentaci pro povolení stavby

▪ Vyřízení stavebního povolení a povolení k odběru vody ze studny

 

Postup práce

▪ Výkop šachty Ř 118-130cm

▪ Zapažení šachty betonovou skruží vnitřní Ř 100 cm (DN1000)

▪ Obsyp studny tříděným přepraným říčním kamenivem frakce 8-16 mm

▪ Založení štěrkové vrstvy na dně studny

▪ Utěsnění spár mezi skružemi proti povrchové vodě

▪ Utěsnění studny proti povrchové vodě jílem

▪ Vyčistění studny

▪ Osazení betonovým poklopem Ř 130 cm

 

V případě zájmu lze dále realizovat odvoz přebytečné zeminy terénní úpravy, vystrojení studny, vybudování přívodu do domu, nebo další stavební úpravy dle individuálních potřeb zákazníka.