Inženýrské sítě

Realizujeme kompletni výstavbu inženýrských sítí a přípojek.

Zajišťujeme také opravy stávajících přípojek.

Vodovodní přípojky

Slouží k přivedení vody z vodovodního řadu do koncového objektu. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od hlavního řadu do místa určení (příslušný objekt nebo šachta).

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby odbočení s uzávěrem je součásti vodovodu. Do výkopové rýhy se pokládá potrubí, které se zapískuje a zpětně zasype.Voda

Navrtání na hlavní řad a montáž vodoměru provádějí vodovody a kanalizace. V případě zájmu lze dále realizovat další stavební úpravy dle individuálních potřeb zákazníka.

Kanalizační přípojky

Slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizace. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od objektu ke kanalizačnímu řadu a položení kanalizačního potrubí. Součásti dodávek býva obvykle také osazení čisticích revizních šachet. Následně je provedeno zapískování a zpětné zasypání odobně jako je tomu u přípujek vodních.Kanal